Cenník kvetináčov

Platný od 15.05.2022

č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Kvetináč šesťhranný na nohe

57x50x40 cm   45 kg

31,20 €

33,00 €

33,60 €

34,10 €

37,00 €

2

Kvetináč šesťhranný na nohe

87x76x53 cm  160 kg

69,30 €

72,30 €

73,40 €

75,10 €

79,20 €

3

Truhlík

55x28x28 cm  22 kg

17,40 €

17,90 €

18,50 €

19,10 €

20,40 €

4

Kvetináč štvorhranný na nohe

71x71x59 cm  160 kg

69,30 €

72,30 €

 73,40 €

75,10 €

79,20 €

5

Kvetináč štvorhranný na nohe

46x46x41 cm   45 kg

31,20 €

33,00 €

33,60 €

34,10 €

37,00 €

6

Kvetináč z pohľadového betónu

51x51x52 cm  110 kg

58,40 €

60,70 €

61,80 €

64,10 €

71,60 €

7

Kvetináč osemhranný

120x90x61 cm  450 kg

195,30 €

199,30 €

204,50 €

207,40 €

217,80 €

8

Kvetináč z pohľadového betónu

100x51x52 cm  220 kg

115,50 €

120,10 €

119,90 €

126,00 €

132,90 €

9

Kvetináč šesťhranný

100x87x53 cm  260 kg

126,00 €

131,10 €

135,20 €

137,50 €

143,90 €

10

Kvetináčová skruž bez dna

Vonkajší ø 120x50 cm výška

280 kg

131,10 €

137,00€

140,40€

145,00 €

154,20€

11

Kvetináč šesťhranný

70x61x42 cm  80 kg

49,70 €

51,50 €

52,00 €

52,60 €

56,70 €

12

Kvetináč šesťhranný – vysoký

50x44x70 cm  120 kg

94,70 €

95,90 €

98,80 €

99,30 €

102,90 €

13

Kvetináč šesťhranný – nízky

50x44x38 cm  85 kg

50,80 €

52,60 €

53,10 €

53,80 €

57,80 €

14

Kvetináč valcový – nízky

Vonkajší ø 45x40 výška

60 kg

43,90 €

45,10 €

46,20 €

46,90 €

49,70 €

15

Kvetináč valcový – vysoký

Vonkajší ø 45x60 výška

90 kg

86,70 €

88,40 €

90,10 €

90,80 €

95,90 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !