Cenník kvetináčov

Platný od 25.04.2020

č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Kvetináč šesťhranný na nohe

57x50x40 cm   45 kg

25,50 €

26,50 €

27,00 €

27,50 €

30,00 €

2

Kvetináč šesťhranný na nohe

87x76x53 cm  160 kg

57,50 €

60,00 €

61,00 €

62,50 €

66,00 €

3

Truhlík

55x28x28 cm  22 kg

14,00 €

14,50 €

15,00 €

15,50 €

16,50 €

4

Kvetináč štvorhranný na nohe

71x71x59 cm  160 kg

57,50 €

60,00 €

 61,00 €

62,50 €

66,00 €

5

Kvetináč štvorhranný na nohe

46x46x41 cm   45 kg

25,50 €

26,50 €

27,00 €

27,50 €

30,00 €

6

Kvetináč z pohľadového betónu

51x51x52 cm  110 kg

48,50 €

50,50 €

51,50 €

53,50 €

60,00 €

7

Kvetináč osemhranný

120x90x61 cm  450 kg

162,50 €

156,0 €

170,50€

172,50 €

181,50 €

8

Kvetináč z pohľadového betónu

100x51x52 cm  220 kg

96,00 €

100,00 €

105,00 €

106,00 €

111,00 €

9

Kvetináč šesťhranný

100x87x53 cm  260 kg

104,50 €

109,00 €

112,50 €

114,50 €

120,00 €

10

Kvetináčová skruž bez dna

Vonkajší ø 120x50 cm výška

280 kg

109,00 €

114,00€

117,00€

121,00 €

129,00€

11

Kvetináč šesťhranný

70x61x42 cm  80 kg

41,00 €

42,50 €

43,00 €

43,50 €

47,00 €

12

Kvetináč šesťhranný – vysoký

50x44x70 cm  120 kg

79,00 €

80,00 €

82,50 €

83,00 €

86,00 €

13

Kvetináč šesťhranný – nízky

50x44x38 cm  85 kg

42,00 €

43,50 €

44,00 €

44,50 €

48,00 €

14

Kvetináč valcový – nízky

Vonkajší ø 45x40 výška

60 kg

36,50 €

37,50 €

38,50 €

39,00 €

41,50 €

15

Kvetináč valcový – vysoký

Vonkajší ø 45x60 výška

90 kg

72,00 €

73,50 €

75,00 €

75,50 €

79,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !