Cenník kvetináčov

Platný od 01.08.2021

č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Kvetináč šesťhranný na nohe

57x50x40 cm   45 kg

27,00 €

28,50 €

29,00 €

29,50 €

32,00 €

2

Kvetináč šesťhranný na nohe

87x76x53 cm  160 kg

60,00 €

62,50 €

63,50 €

65,00 €

68,50 €

3

Truhlík

55x28x28 cm  22 kg

15,00 €

15,50 €

16,00 €

16,50 €

17,50 €

4

Kvetináč štvorhranný na nohe

71x71x59 cm  160 kg

60,00 €

62,50 €

 63,50 €

65,00 €

68,50 €

5

Kvetináč štvorhranný na nohe

46x46x41 cm   45 kg

27,00 €

28,50 €

29,00 €

29,50 €

32,00 €

6

Kvetináč z pohľadového betónu

51x51x52 cm  110 kg

50,50 €

52,50 €

53,50 €

55,50 €

62,00 €

7

Kvetináč osemhranný

120x90x61 cm  450 kg

169,00 €

172,50 €

177,00€

179,50 €

188,50 €

8

Kvetináč z pohľadového betónu

100x51x52 cm  220 kg

100,00 €

104,00 €

109,00 €

110,00 €

115,00 €

9

Kvetináč šesťhranný

100x87x53 cm  260 kg

109,00 €

113,50 €

117,00 €

119,00 €

124,50 €

10

Kvetináčová skruž bez dna

Vonkajší ø 120x50 cm výška

280 kg

113,50 €

118,50€

121,50€

125,50 €

133,50€

11

Kvetináč šesťhranný

70x61x42 cm  80 kg

43,00 €

44,50 €

45,00 €

45,50 €

49,00 €

12

Kvetináč šesťhranný – vysoký

50x44x70 cm  120 kg

82,00 €

83,00 €

85,50 €

86,00 €

89,00 €

13

Kvetináč šesťhranný – nízky

50x44x38 cm  85 kg

44,00 €

45,50 €

46,00 €

46,50 €

50,00 €

14

Kvetináč valcový – nízky

Vonkajší ø 45x40 výška

60 kg

38,00 €

39,00 €

40,00 €

40,50 €

43,00 €

15

Kvetináč valcový – vysoký

Vonkajší ø 45x60 výška

90 kg

75,00 €

76,50 €

78,00 €

78,50 €

83,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !