Cenník kvetináčov

Platný od 1.04.2019

č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Kvetináč šesťhranný na nohe

57x50x40 cm   45 kg

24,00 €

25,00 €

25,50 €

26,00 €

28,00 €

2

Kvetináč šesťhranný na nohe

87x76x53 cm  160 kg

51,50 €

54,50 €

55,50 €

56,50 €

60,50 €

3

Truhlík

55x28x28 cm  22 kg

12,80 €

13,30 €

13,50 €

13,80 €

14,80 €

4

Kvetináč štvorhranný na nohe

71x71x59 cm  160 kg

51,50 €

54,50 €

 55,50 €

56,50 €

60,50 €

5

Kvetináč štvorhranný na nohe

46x46x41 cm   45 kg

24,00 €

25,00 €

25,50 €

26,00 €

28,00 €

6

Kvetináč z pohľadového betónu

51x51x52 cm  110 kg

45,50 €

47,50 €

48,00 €

49,50 €

50,50 €

7

Kvetináč osemhranný

120x90x61 cm  450 kg

150,0 €

156,0 €

158,0 €

160,00 €

169,0 €

8

Kvetináč z pohľadového betónu

100x51x52 cm  220 kg

90,00 €

94,00 €

95,00 €

96,00 €

100,00 €

9

Kvetináč šesťhranný

100x87x53 cm  260 kg

98,50 €

103,00 €

105,50 €

108,50 €

113,50 €

10

Kvetináčová skruž bez dna

Vonkajší ø 120x50 cm výška

280 kg

102,00 €

107,00€

110,00€

114,00 €

120,00€

11

Kvetináč šesťhranný

70x61x42 cm  80 kg

39,00 €

40,50 €

41,00 €

41,50 €

43,50 €

12

Kvetináč šesťhranný – vysoký

50x44x70 cm  120 kg

76,00 €

77,00 €

78,50 €

79,00 €

81,00 €

13

Kvetináč šesťhranný – nízky

50x44x38 cm  85 kg

40,00 €

41,50 €

42,00 €

42,50 €

44,50 €

14

Kvetináč valcový – nízky

Vonkajší ø 45x40 výška

60 kg

35,00 €

36,00 €

36,50 €

37,50 €

38,50 €

15

Kvetináč valcový – vysoký

Vonkajší ø 45x60 výška

90 kg

69,50 €

71,00 €

72,50 €

73,00 €

75,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !