Cenník kvetináčov

Platný od 21.02.2023

č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Kvetináč šesťhranný na nohe

57x50x40 cm   45 kg

32,80 €

34,70 €

35,30 €

35,80 €

 

2

Kvetináč šesťhranný na nohe

87x76x53 cm  160 kg

72,80 €

75,90 €

77,10 €

78,90 €

 

3

Truhlík

55x28x28 cm  22 kg

18,30 €

18,80 €

19,50 €

20,10 €

 

4

Kvetináč štvorhranný na nohe

71x71x59 cm  160 kg

72,80 €

75,90 €

 77,10 €

78,90 €

 

5

Kvetináč štvorhranný na nohe

46x46x41 cm   45 kg

32,80 €

34,70 €

35,30 €

35,80 €

 

6

Kvetináč z pohľadového betónu

51x51x52 cm  110 kg

61,30 €

63,80 €

64,90 €

67,30 €

 

7

Kvetináč osemhranný

120x90x61 cm  450 kg

205,10 €

209,30 €

214,80 €

217,80 €

 

8

Kvetináč z pohľadového betónu

100x51x52 cm  220 kg

121,30 €

126,10 €

129,60 €

132,30 €

 

9

Kvetináč šesťhranný

100x87x53 cm  260 kg

132,30 €

137,70 €

142,00 €

144,40 €

 

10

Kvetináčová skruž bez dna

Vonkajší ø 120x50 cm výška

280 kg

140,30 €

146,60€

150,30€

155,20 €

 

11

Kvetináč šesťhranný

70x61x42 cm  80 kg

52,20 €

54,10 €

54,60 €

55,30 €

 

12

Kvetináč šesťhranný – vysoký

50x44x70 cm  120 kg

99,50 €

100,70 €

103,70 €

104,30 €

 

13

Kvetináč šesťhranný – nízky

50x44x38 cm  85 kg

53,30 €

55,20 €

55,80 €

56,50 €

 

14

Kvetináč valcový – nízky

Vonkajší ø 45x40 výška

60 kg

46,10 €

47,40 €

48,50 €

49,30 €

 

15

Kvetináč valcový – vysoký

Vonkajší ø 45x60 výška

90 kg

91,00 €

92,80 €

94,60 €

95,40 €

 

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !