Cenník lavičiek a pätníkových stĺpikov

Platný od 1.10.2017

Č.

Názov, rozmery, váha

Biela

Šedá

Hnedá

Žltá

Zelená

1

Lavička bez operadla

179x38x42 cm-výška

180 kg

136,00 €

141,00 €

143,00 €

143,50 €

149,50

2

Lavička s operadlom

179x38x85 cm-výška

195 kg

178,00 €

183,00 €

185,00 €

185,50 €

191,50 €

 

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Pätníkový stĺpik

Ø34/23x 68 cm-výška

90 kg

36,00 €

39,00 €

39,50 €

40,00 €

44,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH!