Cenník lavičiek a pätníkových stĺpikov

Platný od 1.04.2019

Č.

Názov, rozmery, váha

Biela

Šedá

Hnedá

Žltá

Zelená

1

Lavička bez operadla

179x38x42 cm-výška

180 kg

138,00 €

143,00 €

145,00 €

145,50 €

151,50

2

Lavička s operadlom

179x38x85 cm-výška

195 kg

181,00 €

186,00 €

188,00 €

188,50 €

194,50 €

 

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Pätníkový stĺpik

Ø34/23x 68 cm-výška

90 kg

37,00 €

40,00 €

40,50 €

41,00 €

45,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH!