Cenník lavičiek a pätníkových stĺpikov

Platný od 01.08.2021

Č.

Názov, rozmery, váha

Biela

Šedá

Hnedá

Žltá

Zelená

1

Lavička bez operadla

179x38x42 cm-výška

180 kg

149,00 €

154,00 €

156,00 €

157,00 €

164,00

2

Lavička s operadlom

179x38x85 cm-výška

195 kg

197,50 €

202,50 €

204,50 €

205,50 €

212,00 €

 

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Pätníkový stĺpik

Ø34/23x 68 cm-výška

90 kg

41,00 €

44,00 €

44,50 €

45,00 €

49,50 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH!