Cenník lavičiek a pätníkových stĺpikov

Platný od 21.02.2023

Č.

Názov, rozmery, váha

Biela

Šedá

Hnedá

Žltá

Zelená

1

Lavička bez operadla

179x38x42 cm-výška

180 kg

180,80 €

186,80 €

189,20 €

190,50 €

 

2

Lavička s operadlom

179x38x85 cm-výška

195 kg

239,50 €

245,70 €

248,20 €

249,30 €

 

 

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Pätníkový stĺpik

Ø34/23x 68 cm-výška

90 kg

49,80 €

53,40 €

54,30 €

55,00 €

 

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH!