Cenník lavičiek a pätníkových stĺpikov

Platný od 25.04.2020

Č.

Názov, rozmery, váha

Biela

Šedá

Hnedá

Žltá

Zelená

1

Lavička bez operadla

179x38x42 cm-výška

180 kg

143,00 €

148,00 €

150,00 €

151,00 €

157,50

2

Lavička s operadlom

179x38x85 cm-výška

195 kg

188,00 €

193,00 €

195,00 €

196,00 €

199,00 €

 

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Pätníkový stĺpik

Ø34/23x 68 cm-výška

90 kg

39,50 €

42,50 €

43,00 €

43,50 €

48,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH!