Cenník smetných košov

Platný od 21.02.2023

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Smetný kôš šesťhranný

s plechovou výplňou 40 lit.

50x44x70 cm-výška

125 kg

130,95 €

134,10 €

135,90 €

137,15 €

 

2

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

Ø 45x60 cm-výška

93 kg

120,15 €

123,70 €

124,95 €

125,90 €

 

3

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

a krytom

Ø 45x75 cm-výška

95 kg

171,05 €

173,50 €

174,60 €

175,90 €

 

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !