Cenník smetných košov

Platný od 01.08.2021

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Smetný kôš šesťhranný

s plechovou výplňou 40 lit.

50x44x70 cm-výška

125 kg

108,00 €

110,50 €

112,00 €

113,00 €

120,00 €

2

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

Ø 45x60 cm-výška

93 kg

99,00 €

102,00 €

103,00 €

103,50 €

110,00 €

3

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

a krytom

Ø 45x75 cm-výška

95 kg

141,00 €

143,00 €

144,00 €

145,00 €

151,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !