Cenník smetných košov

Platný od 15.05.2022

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Smetný kôš šesťhranný

s plechovou výplňou 40 lit.

50x44x70 cm-výška

125 kg

124,70 €

127,70 €

129,40 €

130,60 €

138,60 €

2

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

Ø 45x60 cm-výška

93 kg

114,40 €

117,80 €

119,00 €

119,90 €

127,10 €

3

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

a krytom

Ø 45x75 cm-výška

95 kg

162,90 €

165,20 €

166,30 €

167,50 €

174,50 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !