Cenník smetných košov

Platný od 1.04.2019

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Smetný kôš šesťhranný

s plechovou výplňou 40 lit.

50x44x70 cm-výška

125 kg

95,00 €

97,50 €

99,00 €

100,00 €

107,00 €

2

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

Ø 45x60 cm-výška

93 kg

88,50 €

90,50 €

91,50 €

92,50 €

98,50 €

3

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

a krytom

Ø 45x75 cm-výška

95 kg

122,50 €

124,50 €

125,50 €

126,50 €

132,50 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !